Tuisblad
Hoof Kieslys
Tuisblad
Agtergrond & Geskiedenis
Produkte & Dienste
Nuutste Nuus
Kalender
Artikels
"FAQ's"
Kontak Ons
Advertensie

Te Huur/Te Koop

5 Slaapkamer, 3.5 Badkamer, Studeer kamer, 3 leef areas, swembad, Jacuzzi & 3 Slaapkamer Woonstel als 1km vanaf Universiteit van Pretoria in sekuur area - Ideaal as Ambasade

  • Te Huur: Beskikbaar 1ste Januarie 2015 - R37'500/m
  • Te Koop R9.5m - Navrae (GEEN AGENTE ASB) Kontak Eienaar 082 297 0664
Spesiale Aanbod....

Gevorderde Kursus in Berading Jeug Spesiale Aanbod Meer Inlingting...

Luister saam...

Radio Namakwaland

 

Kom en sluit aan by Dr. Semmelink elke Dinsdag middag om 12h30 op Radio Namakwaland!

 

Luister op die internet hier, of op die radio op 93.4Mhz.

Soekboks
Inteken Vorm

Wagwoord vergeet?
Taal Voorkeur
Afrikaans
Wies Aanlyn
Eksamen druk! PDF Druk E-pos
Monday, 01 June 2009

 

Wanneer kinders met mekaar vergelyk word!

 

Wanneer ‘n mens die voorreg het om ‘n kind in die lewe te begelei is daar ‘n paar aspekte wat ‘n mens ingedagte moet hou:

 

  1. Ouers het geen vooraf opleiding gekry om kinders op te voed nie;

  2. As ouer moet ek dus besef dat die wyse waarop ek grootgemaak is, is nie noodwendig die wyse waarop ek my kind wil of behoort groot te maak nie;

  3. Elke kind is uniek;

  4. Die feit dat daar meer kinders uit dieselfde huwelik gebore is, beteken nie dat al die kinders dieselfde is nie.


Daarom is dit belangrik dat ouers die uniekheid van elke kind moet ontdek in die aanloop tot die skooljare. Hier is dit belangrik dat ouers interaksie met hul kinders sal hê in die voorskoolse jare, waar daar speel-speel ontdek word wat die kind se sterker en swakker punte is! Deur saam met die kind te speel kan die kind dan ook gestimuleer word en is die kind dan ook meer geneë om in later jare saam met die ouer te werk aan sy huiswerk en die voorbereiding vir die toetse en eksamens!

 

Ouers en die jongmense moet besef dat  akademie is soos atlektiek, jy hardloop teen jou ‘personal best’. Daarom moet ouers baie versigtig wees om kinders te dryf om nog beter te presteer terwyl die kind in homself voel ek het my beste gelewer of my beste bereik! Veral is dit baie sleg vir die kind wat in die skadu van sy of haar ouer boeties en/of sussies staan. Onderwysers en ouers maak dikwels vergelykings en dan breek dit die kind af – sulke kinders ontdek eers op ‘n later stadium hul sterkpunte, omdat hulle op skool voel hulle is in kompetisie met iemand buite sy liga! Dit is só onregverdig as ons as volwassenes nie vir elke kind die geleentheid gun om hom/haarself te ontdek, ontgin en te ontwikkel nie.

 

Aanmoediging is nie slawedryf nie, maar is eerder motivering, die bystaan & begeleiding van die jongmens. Om soms saam met die kind deur die werk te gaan, sodat jy en ek begrip kan hê vir die hoeveelheid werk en verantwoord-elikheid wat daar op die kind geplaas word.

 

Kom ons geniet die uniekheid van God se skepping in elke individu. Ek het eerder ‘n gelukkige kind wat onder presteer as ‘n kind wat presteer maar baie ongelukkig is!

 

 

 

Comments
Add NewSearch
Write comment
Name:
Website:
Title:
 
 
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

Laaste opdatering ( Tuesday, 02 June 2009 )
 

Section 21 | Registration No: 1999/08895/08 | Welfare No.: 008954
Copyright © 2021 - Youth at Heart Development
Website Design & Hosting By Web 500